Yeşil Yönetim Felsefesi

Yeşil Yönetim İlkemiz, LG Şirketler Grubu‘nun Yönetim Felsefesine dayanmaktadır.
“Müşteriler için değer yaratma ve insan odaklı yönetim”, LX Hausys ’ın belirli alanlarda özel yönetim politikaları tesis ederek; kurumsal faaliyet, güvenlik, sağlık, çevre olguları arasında istikrarlı ve uyumlu bir denge kurması için dayanak teşkil etmektedir.

LG Yeşil Yönetim Felsefesi

LG Yeşil Yönetim Felsefesi; çalışma alan ve çevrelerinin korunmasını, insana ve çevreye saygılı üretim yapma ve ürün sunma anlayışı ile birleştirerek müşteri değeri yaratmayı ve dolayısıyla topluma katkıda bulunmayı hedefleyen LG Grubu’nun yeni yönetim politikasını da temsil etmektedir.

LG Çevre Beyanı

LG; çevreyi, sağlığı ve güvenliği iş faaliyetlerinin her aşamasında ilk sıraya koymakta ve bunu müşterileri için değer yaratmak açısından bir fırsat olarak kullanmaktadır.
LG; çevre, sağlık ve güvenlik performanslarını sürekli olarak iyileştirmek amacıyla, standartlara tam olarak uyum gösterirken aynı zamanda bulunduğu bölge ve ülkelerin çevre, sağlık ve güvenlikle ilgili düzenlemeleri için katı standartları da belirlemektedir.

LG aynı zamanda; çevre sağlığı ve güvenliği performansını düzenli olarak ölçmekte ve ilgili sonuçları açıklamaktadır.

Her LG çalışanı, çevrenin korunmasındaki sosyal sorumluluk gereksinimlerini tanımakta ve dolayısıyla yerel halklar ile birlikte çevreyi koruma girişimlerine tam olarak katılma sorumluluğunu da taşımaktadır.

LG Çevre Beyanı

Dolaylı Katkı
Yüksek verimli ürünlerin arttırılması yoluyla sera gazı salınımlarının azaltılması.
Doğrudan Katkı
Enerji verimliliğinin arttırılması, su tüketimi ve sera gazı salınımlarının azaltılması.

  • İklim değişikliğine tepki verilmesi
  • Yeşil büyümeye katkıda bulunulması
  • Sürdürülebilir büyümenin teşvik edilmesi

Yeşil Yönetim Çalışma Alanları

LX Hausys; çevre yönetimini, yeşil yönetim felsefesini temel alarak, sistematik olarak geliştirmektedir.
Bunu yaparken; sera gazı ve havayı kirletici salınımları azaltan, kaynakları koruyan, geri dönüşüm girişimlerini arttıran çevre dostu çalışma sahaları oluşturmayı amaçlamaktayız.

Buna ilaveten; düşük karbonlu yeşil büyümeye ulaşarak sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla, çevre dostu malzeme bazlı ve yüksek enerji verimliliğine haiz ürünler, ürün geliştirme ve iş stratejileri alanlarında başta gelen önceliklerimiz olacaktır.

Yeşil Yönetim Çalışma Alanları

Yeşil Çalışma Alanları

  • Sera gazı salınımları ve enerji tüketiminin azaltılması
  • Hava kirleticilerinin salınımlarının ve kaynak kullanımlarının azaltılması
  • Yeşil bir yönetim sisteminin işletilmesi

Yeni Yeşil Ürünlerin ve Operasyonların Genişletilmesi

  • Yeşil Kimlik ve Eko Koleksiyon Geliştirilmesi
  • Üstün enerji performansına sahip daha fazla ürünün geliştirilmesi
  • Kapalı alanlardaki hava kalitesinin iyileştirilmesi ve doğal malzemelerden üretilen ürünlerin arttırılması