Sürdürülebilirlik Yönetimi Sistemi

LX Hausys’ın sürdürülebilirlik yönetimi, şirketin “insan dostu, çevreye duyarlı yaşam alanları yaratma” vizyonunu temel almaktadır. Riskleri etkin bir şekilde kontrol ederken ve paydaşlarımıza eşsiz değerler sunarken aynı zamanda sosyal sorumluluğumuzu da yerine getirmeye çalışmaktayız.

Risk Yönetimi

LX Hausys; ortaya çıkabilecek sorunları erken teşhis etmek ve bunları çözmek için kapsamlı ve etkili bir risk yönetimi faaliyeti yürütmektedir. Her türlü alan gözden geçirmeye tabidir: Yönetim, Etik Yönetimi, Paylaşılan Büyüme, Adil Ticaret, Müşteri Değeri, Sosyal Katkı, Çalışma Koşulları ve İnsan Hakları, Güvenlik, Sağlık ve Çevre Yönetimi: Teşhisler yoluyla ön görülebilen ve / veya fark edilebilen riskleri çözmek için derhal harekete geçilmekte ve sorunların etkili bir şekilde çözüldüğünden emin olmak amacıyla bu alanlar düzenli olarak takip edilmektedir.

Sosyal Katkı

LX Hausys çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirmektedir. İş faaliyetlerimizin toplum ve insanlar üzerindeki etkilerinin farkındayız ve yerel topluluklarla ilişkilerimizi geliştirmek için kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri uygulamaktayız.

İletişim

LX Hausys; özelleştirilmiş kanallar aracılığıyla müşterileri, hissedarları, yatırımcıları, iş ortakları, çalışanları ve yerel topluluklar gibi önemli paydaşları ile iletişim kurmaktadır. İşimizin ve diğer faaliyetlerimizin etkinlikleri ve sonuçları hakkında geniş kapsamlı literatür hazırlamak suretiyle şeffaflığı sağlamaktayız (Örneğin; Sürdürülebilirlik yönetimi raporları, İş raporları, Çevresel bilgi raporları gibi): Bu bilgilerin şeffaflıkla açıklanması, değerli paydaşlarımızın güvenlerini ve saygılarını kazanmamızı ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimizin yanı sıra çeşitli eğitim programlarımızın da teşvik edilmesini sağlamaktadır.

Sürdürülebilirlik Yönetimi Performansı ve Gelecek Planları

LX Hausys’ın sürdürülebilirlik yönetimi yol haritası, bu alandaki mevcut çabalarımıza rehberlik etmekte ve gelecek için net stratejiler belirlememize katkı sağlamaktadır. 2014 yılında yönetim kurulu (YK) raporuna “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri ile İlgili Önemli Sorunlar” konusunu ekleyerek gelecekte Yönetim Kurulu toplantılarında tartışılmasının temelini oluşturmuş bulunmaktayız.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile ilgili Yönetim Kurulu düzenlemelerinin revizyonu

LX Hausys; 2014 yılında, Yönetim Kurulu için sürdürülebilirlik yönetimi konusunda bir karar verme süreci oluşturmaya yardımcı olmak ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin Yönetim Kurulu’na raporlanmasına dayanak tesis etmek amacıyla Yönetim Kurulu raporuna “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleriyle İlgili Önemli Konular” adında bir ajanda eklemiştir. Buradaki amacımız; yakın gelecekte Yönetim Kurulunun bir parçası olarak Sürdürülebilirlik Yönetimi Komitesinin kurulmasını ve ilgili hususların Yönetim Kurulu toplantılarında tartışılmasını sağlamaktır.