Küresel İnsan Hakları & Çalışma Politikası

LX Hausys, kurumsal yönetim prensiplerinden olan “İnsan Odaklı Yönetim” ilkesi kapsamında; insan hakları çerçevesinde özgürlük ve mutluluk haklarını korumanın temel sorumluluğunu yerine getirmektedir. LX Hausys; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, BM Küresel oluşumun (UNGC) İnsan Hakları ve Çalışma İlkeleri, BM Ticaret ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri (UNGP), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) temel ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası standartları desteklemekte ve faaliyet gösterdiği ülkelerin kanunları ile uyumlu olarak çalışmaktadır. LX Hausys, politikasını tüm denizaşırı faaliyet alanlarında uygulamakta, ayrıca insan haklarıyla ilgili riskleri sürekli olarak izlemekte ve bunları minimize etmektedir. LX Hausys, politikasını; çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri ile paylaşmakta ve böylelikle şirket politikaları ve marka değeri ile ilgili farkındalıkların arttırılmasına ve genişletilmesine katkıda bulunmaktadır.

İnsan Onuruna Saygı LX Hausys, tüm çalışanlarına saygı duyar ve taciz edici dil kullanımı, psikolojik veya fiziksel baskı vb. de dahil olmak üzere işyerinde her türlü şiddeti yasaklamak suretiyle güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı hedefler.
Baskıyla Çalıştırmadan Kaçınma LX Hausys; çalışanlarının psikolojik ve fiziksel özgürlüklerinin kısıtlanması gibi her türlü olumsuzluk da dahil olmak üzere, baskı altında gönülsüz çalıştırmayı kesinlikle yasaklamaktadır. İşe alım sırasında kimlik, pasaport ve çalışma izinlerinin aslı talep edilmez.
Çocuk İşçi Çalıştırma Yasağı LX Hausys, minimum çalışma yaşıyla ilgili yerel iş kanunlarına uymakta ve 16 yaşın altında çocuk işçi çalıştırmayı yasaklamaktadır. 18 yaşın altındaki çalışanların gece vardiyaları ve fazla mesaileri de dahil olmak üzere sağlıklarını veya güvenliklerini tehlikeye atacak görevlerde bulundurulmalarına kesinlikle izin verilmemektedir.
Ayrımcılık Yapmama Politikası LX Hausys; işe alma, terfi, ücretlendirme ve eğitim konularında herkese eşit fırsatlar sunmaktadır. Cinsiyet, yaş, ırk, din, engellilik, medeni durum, hamilelik, işçi sendikaları faaliyetleri ve sosyal statüler de dahil olmak üzere her türlü ayrımcılığı kesinlikle yasaklamaktadır.
Çalışma Saatleri LX Hausys; çalışma saatleri (normal / fazla mesai saatleri, tatiller) ile ilgili lokal yasalara uymakta ve çalışanlarını fazla mesai yapmaya zorlamamaktadır. Çalışanlarına fazla mesai yapmaları halinde iş kanunlarına göre ödeme yapılmaktadır.
Ücretler ve Kazançlar Tüm çalışanlara yerel yasalarda belirtilen asgari ücretin üzerinde ödeme yapılmaktadır.
Örgütlenme Özgürlüğü LX Hausys; yerel iş kanunları uyarınca çalışanlarının örgütlenme ve toplu pazarlık haklarına saygı duymaktadır. Çalışanlar, çalışma koşulları hakkında, herhangi bir ayrımcılık veya misilleme korkusu olmaksızın, yönetim ile iletişime geçebilirler. Çalışanlar; işçi sendikalarına katılım, rol alma veya örgütleme konularında herhangi bir şekilde dezavantajlı durumda olmazlar.